X

Tento eshop využívá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie a bez jejich použití není schopen fungovat. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Stiskem křížku v pravém rohu - rozumím.

Kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
Odběr novinek
Přihlásit k odběru
Možnosti plateb
Heureka.cz - Porovnání cen a srovnání produktů z internetových obchodů
Produkty v akci
Hra o trůny: Zrození (PC)
původní cena: 167 Kč
154 Kč
původní cena: 173 Kč
161 Kč
HRA PC-Race Driver GRID EN
původní cena: 157 Kč
149 Kč
HRA PSP-Super Monkey Ball Adventures
původní cena: 180 Kč
162 Kč
Nejnovější produkty
Knack 2 (PS4)
1 699 Kč
Darksiders III (XONE)
1 699 Kč
Darksiders III (PS4)
1 699 Kč
Darksiders III (PC)
1 499 Kč

Obchodní podmínky

KFOBCHOD.cz-Internetový nákupní park-obchodní dům se zárukou

 

 Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu   : www.kfobchod.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) prodávajícího   Karel Fischer, adresa Mansfeldova 788,Praha 9 (pouze fakturační a korespondenční  adresa, zde není provozovna, ani sklad, vše řešit telefonicky nebo elektronickou poštou),tel.: 732761415, e-mail info@kfobchod.cz, identifikační číslo: 67646441,zapsán v živnostenském rejstříku u MČ Praha 14 pod č.j.:UMCP14-Žo/10/731/TOZ/3  (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)  uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese    : www kfobchod.cz., a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, ale nelze uplatnit ustanovení o spotřebitelských smlouvách (uzavíraných distančním způsobem a mimo obchodní prostory), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.kfobchod.cz(dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. V tomto případě se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a kupující za ně nese odpovědnost.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího a ani prodávající nenese odpovědnost za chybně uvedené údaje kupujícím.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet i se všemi výhodami , a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7       Registrací v našem eshopu získáte slevu na další nákupy, jako poděkování za registraci a první nákup. Výše slevy Vám bude zaslána e-mailem po prvním dokončeném nákupu a nastavení slevy. Nastavená sleva platí do odvolání. V průběhu se může změnit. V případě jakékoli změny Vás budeme informovat e-mailem nebo na webových stránkách.

Dále můžete získat věrnostní bonus pro stálé zákazníky ( za další nákupy ) a to formou další slevy (výši určuje prodávající) nebo jiné výhody (dárkový poukaz,doprava zdarma,dárek,atd.).Slevy se mohou vztahovat na veškeré zboží nebo na vybrané produkty a platí po určitou dobu (dny,týdny, měsíce,..) nebo  jednorázově . V případě dosažení tohoto věrnostního bonusu Vás budeme informovat a nastavíme slevu na další nákupy nebo nabídneme jiné výhody.  V některých případech jako je zrušení zasílání obchodního sdělení, zrušení registrace ,porušení obchodních podmínek aj. může být sleva zrušena.

Dále Vás můžeme informovat o výhodných nabídkách , novinkách , zasílat různé informace a pod.formou obchodních sdělení.  V uživatelském účtu máte možnost sledovat objednávku , pokračovat v nákupu nebo měnit zadané údaje.

Každému zaregistrovanému  uživateli systém vybírá podle nastavených slev nejnižší cenu. Pokud tedy akční cena bude vyšší, než pro něj konkrétně nastavená , zobrazí se mu nižší cena, kterou má k dispozici. Slevy se nesčítají. Výše zmiňované výhody nelze nárokovat.

Registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení.

Pokud si nepřejete, aby Vám byla zasílána obchodní sdělení, napište na e-mail: info@kfobchod.cz a v předmětu uveďte "NEZASÍLAT OBCHODNÍ SDĚLENÍ”. Můžete tak učitit také písemně na naší adresu. Odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení můžete i v průběhu zasílání zpráv.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou informativní a nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží  a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží . Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty . V ceně zboží je též zahrnut recyklační poplatek a autorské odměny v zákonné výši ( u zboží , kterého se tyto poplatky podle zákona týkají )  . Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Vyhrazujeme si právo změny cen. Obrázky produktů , zobrazované ve vebovém rozhraní obchodu jsou pouze ilustrační a prodávající neručí za jejích správnost, může se lišit obal výrobku i obrázek výrobku.Vyhrazujeme si právo změn v balení a variantě nabízeného zboží . Za chyby a nepřesnosti v popiscích neručíme. Obrázky, technické specifikace, parametry a popisky mají pouze informativní charakter, mohou se lišit a mohou být bez upozornění změněny. Za případné chyby a vzniklé škody neneseme odpovědnost. Obal se může lišit a může být také z různého materiálu. Reklamace parametrů, obalu a vlastností nemůže být akceptována.

 Nabídka zboží je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží zobrazovaná v detailu produktu je orientační a je vždy potvrzena na základě objednávky. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tom kupující včas vyrozuměn .

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží . Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-                         objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

-                         způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

-                         informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a kupující za ně nese odpovědnost. Prodávající nenese odpovědnost za chybně uvedené údaje v objednávce  . Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, delší doba dodání,skladová nedostupnost,ověření objednávky, atd.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.      Smluvní vztah - Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká (je uzavřena) po odeslání objednávky kupujícím–spotřebitelem (prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky nebo emailem, apod.), kdy prodávající potvrdí přijetí  této objednávky tzv. ''Závazným potvrzením objednávky''. Toto přijetí prodávající potvrdí (odešle) kupujícímu informativním e-mailem nebo telefonicky, že závazně potvrzuje objednávku, na email nebo tel. číslo zadané zákazníkem v objednávce. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Momentem objednání zboží a uzavřením kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami, potvrzuje že se s nimi seznámil a vyjadřuje s nimi souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečně upozorněn před odesláním své objednávky a má možnost se s nimi seznámit, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

!!! NELZE KOMBINOVAT v jedné objednávce produkty z kategorie Digitální distribuce her, s produkty z jiných kategorií. !!!

Kupující má právo odstoupit od objednávky - Kupní smlouvy( stornovat objednávku) kdykoliv do momentu expedice, respektive do momentu oznámení, že  objednávka byla vyřízena a vyexpedována (předána dopravci) a to bez jakéhokoliv postihu. Zákazník je povinnen prokazatelně odstoupit od objednávky nebo smlouvy na emailu  : info@kfobchod.cz, s uvedením data a čísla objednávky, prodávající musí  toto odstoupení potvrdit (e-mailem). V případě, že tak nebude učiněno , nelze od objednávky ani kupní smlouvy odstoupit.  V případě platby předem na účet(uskutečněné),platba přes AGMO,platební karty, bude kupujícímu  platba vrácena  do 10 prac.dnů, max. do 30 prac.dnů, od našeho přijetí odstoupení od objednávky před expedicí od kupujícího.

Pokud kupující objednávku do momentu expedice (respektive  do momentu oznámení, že  objednávka byla vyřízena a vyexpedována ) písemně nezruší nebo písemně neodstoupí od kupní smlouvy je objednávka považovaná za závaznou a kupující je povinnen objednávku převzít dle zákona , byla uzavřena Kupní smlouva.

Pokud nebude objednávka po expedici zboží kupujícím převzata a nedošlo k odstoupení od kupní smlouvy, ve lhůtě výše zmiňované , je porušena kupní smlouva a prodávající má nárok na uhrazení všech vzniklých nákladů spojených s  nepřevzetím zboží a veškerých vícenákladů,které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s uzavřenou objednávkou,  dále může prodávající nárokovat poplatek za uskladnění ve výši 10,- Kč za každý den nepřevzetí, maximálně do výše 500,- Kč , to vše se splatností 10 dnů od vystavení faktury. V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře , Vám budeme účtovat úrok z prodlení v zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána)).V případě neuhrazení  bude postupováno v souladu se zákonem ( včetně úroku z prodlení). Zákazník dále souhlasí s tím, že v případě nevyzvednutí objednané zásilky a neuhrazení způsobené škody tímto vzniklé, může být tento případ předán/postoupen (včetně jeho osobních údajů) a evidován v systému www.pozornanej.cz společnosti GlobeWeb Czech s.r.o., případně předán dalším orgánům.

Prodávající je oprávněn, po té co kupujícího emailem upozorní a umožní opětovné převzetí objednávky (vyzvednutí nebo zaslání dopravcem, pouze platba předem), zboží vhodným způsobem prodat.

V případě podvodné objednávky, chybně zadaného emailu, tel.čísla apod. je prodávající oprávněn bez jakéhokoli upozornění zboží vhodným způsobem prodat.

Při nevyzvednutí zásilky (objednávky) při platbě předem na účet, bude zásilka, kterou nám dopravce vrátí, u nás uložena 30 dní. Po té bude znehodnocena bez nároku na náhradu. Zásilka může být na Vaši žádost znovu zaslána. V tomto případě bude účtováno další poštovné a balné platbou předem.

3.7.      Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Objednávka je doručena a splněna momentem zaplacení příslušné částky za zboží a převzetím zboží osobním odběrem nebo dodáním na uvedenou adresu v objednávce nebo zasláním zboží-digitálního produktu ( licenčního cd klíče ) e-mailem na uvedenou emailovou adresu v objednávce. Zásilka je doručena předáním osobě jednající za příjemce ( kupujícího )v místě doručení. Prodávající neručí za veškeré škody vzniklé předáním zboží jiné osobě, nežli je příjemce (kupující). Dále neručíme za dodání licenčního cd klíče jiné osobě nebo nedodání zboží ( licenčního cd klíče ) v případě uvedení chybné e-mailové adresy nebo při jakéko-li chybě nebo zásahu třetích osob  při zaslání e-mailu . Proto prosíme o správné uvedení veškerých kontaktů, aby mohlo být zboží v pořádku předáno.V případě platby předem na účet a neodstoupení od kupní smlouvy před expedicí zboží, je zákazník povinnen po expedici zboží převzít. Prodávající má nárok na plnění v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

♦ DOBÍRKA  (doprava přepravními společnostmi),v hotovosti na dobírku

♦ HOTOVĚ ve výdejním místě HeurekaPoint, při osobním odběru

♦ HOTOVĚ při osobním odběru Praha 9,u stanice metra Černý Most

♦ Platba předem na účet ,bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 0735430183/0800     , vedený u společnosti  Česká spořitelna     (dále jen „účet prodávajícího“);zboží , které je skladem, bude doručeno až po připsání peněz na účet prodávajícího

♦ Platba kartou-okamžitá online platba kartou 

  Internetová platební brána s nejvyšším bezpečnostním standardem 3D Secure, podporovaná karetními asociacemi VISA, MasterCard a Diners Club. Zákazník je přesměrován na vysoce zabezpečenou platební bránu banky, kde probíhají veškeré platební transakce.Obchodník k informacím o platební kartě zákazníka nemá žádný přístup. Přenos informací je šifrovaný a naprosto bezpečný. Veškeré citlivé údaje z platební karty zadává zákazník přímo bance.Platbu můžete využít pokud vlastníte platební kartu a máte možnost platby online přes internet (informace u své banky). V případě platby kartou a po té zrušení objednávky, vrácení zboží, vyřízení reklamace (pouze při vrácení peněz) apod. je platba vrácena zpět na platební kartu zákazníka.

COMGATE (ePlatba+) = Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu COMGATE, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží, které je skladem, dle našich dodacích podmínek, po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.   

♦ Nákup na splátky - Homecredit = více informací na stránkách www.homecredit.cz/VOP

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí zpracovatelů plateb ani jiných třetích stran.

Dokončením a odesláním objednávky (uzavřením kupní smlouvy) dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb,dopravních a spedičních společností a finančních institucí.

V některých případech ( vyšší cena zboží, větší množství zboží,nedůvěryhodná objednávka,u zákazníka nepřebírajícího objednávky a další různé důvody ) a v případě objednávky nad 10 000,-Kč, požaduje prodávající platbu předem na účet, prostřednictvím platební brány PayU, platba PaySec  nebo složení zálohy ve výši min.10% ( rozhodne prodávající ).

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.Tyto náklady spojené s balením a dodáním zboží(v objednávce nebo na faktuře vedené  jako doprava,poštovné,apod.),které platí kupující spolu s kupní cenou,představují jenom část nákladů spojené s balením a dodáním zboží,zbývající část těchto nákladů jde k tíži prodávajícího  Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy, v případě pozdější platby nemůžeme ručit za dostupnost a objednávka může být zrušena.

4.4.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5) nebo z výše jmenovaných důvodů uvedených v čl.4.1., požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu  daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Daňový doklad je zároveň dodacím listem a pokud není přiložen záruční list, slouží také jako záruční list. V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře , Vám budeme účtovat úrok z prodlení v zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána). Zboží či služby zůstávají do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

4.8.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.9.      Kupující výslovně souhlasí s vystavením a zasláním účtenky a daňového dokladu elektronickou formou na jeho emailovou adresu.  

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY DO 14 DNŮ OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

5.1.      Kupující ( spotřebitel ) bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., od 1.1.2014 Zákona č. 89/2012 Sb. § 1837  občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy :

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) Prodávající nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči , digitálním obsahem se mimo jiné rozumí i prodávajícím dodávané cd klíče (kódy, digitální distribuce), zasílané elektronicky (emailem). Kupující odesláním objednávky (potvrzením) a odsouhlasením obchodních podmínek ( odesláním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami), výslovně souhlasí s dodáním tohoto digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a proto spotřebitel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy po dodání digitálního obsahu (zaslání emailem).

Spotřebitel nemůže uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, kdy to vylučuje charakter zakoupeného zboží (např. produkt vyrobený dle zásad hygieny a ochrany zdraví, produkt vyrobený za nejpřísnějších hygienických podmínek, atd.) a produkt byl otevřen, použit . Takto vyrobený produkt ztrácí po otevření hygienickou nezávadnost a tím je znehodnocen. 

V případě, že kupující není spotřebitel , tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti ( na nákupním dokladu uvedené IČO ) , právo na odstoupení nevzniká, neboť občanský zákoník tuto možnost neuvádí.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující (spotřebitel ) v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních  dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží, na adresu elektronické pošty prodávajícího ( info@kfobchod.cz) nebo adresu sídla prodávajícího, s uvedením čísla a data objednávky a čísla účtu pro vrácení platby. Zde můžete využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ..., který je přílohou těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy na adresu elektronické pošty kupujícího.

5.3.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží, které kupující od prodávajícího na základě kupní smlouvy obdržel (včetně dárku), musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14  dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.     Nelze si však zákon pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě vysvětlovat jako půjčovna zboží na internetu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, funkční, kompletní ( včetně příslušenství, záručního listu, návodu, atd) s originálem dokladu o koupi ( faktura ) a originálem dopisu (formuláře) o odstoupení od smlouvy a, je-li to možné, v původním obalu. Zboží by mělo být zabaleno v novém nebo jiném obalu (papír, karton, apod ), aby nedošlo k poškození, popsání, polepení originálního obalu. V případě nedodržení některé z výše uvedených náležitostí má prodávající právo na náhradu škody jemu tím vzniklou  a náhradu  skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, tyto náklady mohou dosáhnout i plné ceny zboží .  Zboží doporučujeme pojistit, prodávající neručí za škody vzniklé při přepravě a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím. Neposílejte zboží na dobírku, nebude přijato .

5.5.  Dle čl. 5.4 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. V tomto případě bude každé vrácené zboží přezkoumáno a pokud bude potřeba uvedeno do původního originálního stavu, zákazník uhradí veškeré náklady s tím spojené. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej oproti vracené částce.

5.6.      Prodávající má v každém případě nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, mezi které patří i  nárok na náhradu škody jemu tím vzniklou (např. zboží již nelze prodat jako nové,  zboží již nelze vrátit do původního stavu, vrácené zboží již nelze z hygienických nebo jiných důvodů opět prodávat, zboží bylo znehodnoceno  apod.).

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající celou kupní cenu ( včetně dopravy ke kupujícímu ) kupujícímu , poníženou o náhradu škody a skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží , dle čl. 5.4. a 5.6. , nejpozději ve lhůtě  do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, v případě platby kartou zpět na platební kartu zákazníka. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému  způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli (kupujícímu) dříve, než mu spotřebitel (kupující) zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7.      Kupující bere na vědomí, že v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek dle čl. 5.2., nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět, takové odstoupení od smlouvy je neplatné.  Nárok na skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží a případně  vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

6.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO, PRÁVO NA  ZMĚNU CENY

6.1.  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku , odstoupit od Kupní smlouvy nebo její části  uzavřené s kupujícím

v těchto případech: 

- Zboží se již nevyrábí , nedodává, není skladem, je dlouhodobě nedostupné nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží,  také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tzn. ceny, která je viditělně jiná než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží se považuje například mylné uvedení prvních dvou/tří  číslic na místo tří/čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby.   V těchto případech bude kupující neprodleně informován nebo kontaktován ohledně dohodnutí dalšího postupu. Pokud kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet  nebo adresu, v případě platby kartou zpět na platební kartu zákazníka, v nejkratším možném termínu po skutečném připsání peněz na účet, max. do 30 dnů od stornování objednávky.

- Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě , kdy kupující dodatečně nepotvrdí objednávku ( e-mailem nebo telefonicky ) po předešlé žádosti prodávajícího , aby kupující potvrdil, že o zboží má zájem ( vyšší cena, delší doba dodání, skladová nedostupnost ).

-Prodávajícímu se neobjevila žádná objednávka kupujícího, prodávající proto neodeslal potvrzení objednávky.

- Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku, v případě platby předem, platební kartou nebo online platební bránou, kdy platba za objednávku nebyla do 5-ti dnů připsána na náš účet.

6.2.   Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než cena na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená v objednávce, prodávající neprodleně informuje o této skutečnosti kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo odmítnout dodávku zboží.

V případě zániku smlouvy, jak podle bodu 5. tak bodu 6. má prodávající nárok na uhrazení všech závazků, nákladů, pohledávek, nároků  a dalších plateb kupujícím.

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.      Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.     Pro doručení zboží si můžete vybrat tyto způsoby dopravy :

KFOBCHOD doprava - naše doprava po Praze a okolí

ČESKÁ POŠTA  -  Doporučený balík(zásilka),Balík Do ruky,Balík Nadrozměr

Přepravní společnosti

Výhodná doprava - dopravce pro vás vybereme sami

► Balík NADROZMĚR - pro zásilky větší hmotnosti a rozměrů

OSOBNÍ ODBĚR - výdejní místa HeurekaPoint, převzetí Praha 9 ( u metra)

Online-digitální distribuce ( zaslání e-mailem ) - pouze u digitální distribuce her - prodej licenčních cd klíčů

Informace o jednotlivých druzích dopravy v dodacích pomínkách.

Zboží doručujeme po celé ČR. Spolupracujeme s oficiálními českými distributory.

!!! Na adrese provozovatele/prodejce se nenachází sklad ani provozovna, jedná se pouze o fakturační a korespondenční adresu. Sklad se nachází na jiné adrese !!!

Osobní odběry jsou možné ve výdejních místech HeurekaPoint (Uloženka.cz) nebo venku u Metra Černý Most, trasa ´´B´´, Praha 9. Vždy nutno vyčkat na oznámení, že objednávka je připravena k vyzvednutí (náš sklad se nachází na jiné adrese).

Dostupnosti:

*** SKLADEM *** ( zboží je obvykle skladem)

- Na objednání ( ..... ) - zboží není skladem, pouze na objednání. V závorce uvedenou obvyklou expedici, nelze zaručit, může to být i déle.  Zboží objednáváme přímo u výrobců a proto záleží na tom, kdy zboží dodají. Ve výjimečných případech se již zboží nemusí prodávat.

- Není skladem, dostupnost na dotaz (musíme ověřit aktuální dostupnost, zboží může být skladem nebo nemusí být skladem)

- Není skladem ( zboží obvykle není skladem )

a další dostupnosti.

Naše zboží je určeno pro prodej na českém trhu. Prodáváme jen kvalitní,ověřené a originální zboží.

Objednané zboží, které je aktuálně skladem, je dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího připraveno k expedici a předáno dopravci (KFOBCHOD doprava, Česká pošta , HeurekaPoint ) v co nejkratším možném termínu, obvykle  do 3 pracovních dnů (max.do 10 prac.dnů)  od  Závazného potvrzení  objednávky prodávajícím (zboží musí být skladem) nebo v případě platby předem na účet, platby pomocí platební brány, platebních karet a nákupu na splátky, od momentu připsání peněz na účet prodávajícího a potvrzení objednávky prodávajícím. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena , dle skladových a provozních možností.

V případě digitální distribuce her-prodej digitálních produktů-licenčních cd klíčů (kódů), bez obalu a disku (nejedná se o karbicovou verzi), je objednaný cd klíč (kód), který je skladem, expedován e-mailem obvykle do 24 hod ( max. do 48 hod.) od Závazného potvrzení objednávky prodávajícím a od připsání kupní ceny na náš účet. Dodací lhůta může být vzhledem k okolnostem prodloužena, dle skladových a provozních možností. Všechny produkty z kategorie digitální distribuce her jsou expedovány pouze e-mailem. Faktura Vám bude zaslána spolu s kódem nebo v nejbližší pracovní den e-mailem, ve vyjímečných případech i déle ( do 10 dnů).

V případě, že zboží není skladem -budeme zákazníka informovat o této skutečnosti a oznámíme předpokládaný termín , kdy bude zboží skladem nebo informaci o tom, že se zboží již nebude prodávat,distribuovat, lze nabídnout i jiné možnosti (jiný výrobek, odstoupení od smlouvy, atd. ). O naskladnění informujeme ( v případě trvání objednávky ) a expedujeme ve stejné lhůtě ( viz výše ) po potvrzení objednávky zákazníkem a závazným potvrzením objednávky prodávajícím.

Po objednání zboží obdrží kupující postupně e-mailem tyto informace ohledně objednávky a dodání zboží :

1. - Přijetí objednávky (  objednávka přijata ke zpracování a budeme dále vyřizovat,ověřovat,ověříme aktuální skladovou dostupnost,souhrn objednávkyatd.)

2. - Závazné potvrzení objednávky (zboží je skladem,objednávka je kompletní a v pořádku, bude připravována k expedici ) - uzavřená kupní smlouva

                                    nebo

    - Problém s objednávkou (Informace o tom že objednávka není skladem nebo není kompletní ,zrušení objednávky nebo jiné problémy s objednávkou) - můžeme informovat také telefonicky

3. - Připraveno k expedici ( objednávka je připravena k expedici a bude předána dopravci)

4. - Vyexpedování vybranou dopravou

5. - Dokončená objednávka (poděkování za uskutečněnou objednávku, atd.)

Další informace , které kupující může obdržet: objednávka již je skladem, je kompletní, upozornění na nevyzvednutou objednávku, stornování objednávky, odstoupení od kupní smlouvy ( v případě uzavření kupní smlouvy) a jiné informace.

Samozřejmostí je předání dopravci  v co nejkratším možném termínu . Po té záleží na vybrané dopravě. Zákazník je vždy vyrozuměn e-mailem nebo telef.o expedici zboží .

Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační ,proto se v některých případech může lišit.V některých případech naše potvrzení o skladové dostupnosti nemusí být pravdivé. Zákazník o tom všem bude vždy informován, dodací doba se tak může změnit . Prodávající informuje kupujícího také o  možném prodlení . Některé zboží se již nemusí prodávat.

Zboží bude expedováno pokud zákazník do doby expedice písemně ( e-mailem ) nezrušil objednávku , neodstoupil od kupní smlouvy. Po expedici je zákazník povinnen zboží převzít, v opačném případě máme právo na uhrazení vzniklých nákladů a smuvní pokuty. Každá  objednávka odeslaná kupujícím je závazná.V případě bezhotovostní platby je zboží expedováno po připsání peněz na účet .

V nákupním košíku si zvolíte : ZPŮSOB PLATBY   a   DRUHY DOPRAVY                                     

Uváděné ceny dopravy jsou ceny jen za dopravu, k ceně bude připočítán zvolený způsob platby. Cena dopravy se počítá podle váhy, uváděné váhy se berou menší jako ( ne včetně ), dále se do ceny dopravy započítá velikost, křehkost, apod.

 

!!! NELZE KOMBINOVAT v jedné objednávce produkty z kategorie Digitální distribuce her, s produkty z jiných kategorií. !!!

Zákazník má možnost do momentu expedice změnit druh dopravy nebo platby. Musí tak učinit písemně na e-mail : info@kfobchod.cz  .

V případě hmotnosti zboží nad 30 kg připdopravě Českou poštou  bude zákazník  informován, zda zboží bude doručeno jako Balík Do ruky-vícekusová zásilka nebo Balík Nadrozměr.  Nabízená doprava a cena dopravy závisí na hmotnosti zásilky, která se počítá  včetně veškerého obalového materiálu, velikosti, křehkosti a jiných parametrech. Celková váha zboží je počítána z přibližné váhy jednotlivého zboží a veškerého obalového materiálu, velikosti, jak je zásilka křehká a jiných parametrech. 

Aktuální cena dopravy v momentě odeslání se může lišit od ceny při objednání . Při snížení ceny  ,max.na cenu za nejnižší celk. váhu zboží . V případě neskladného zboží, zboží větších rozměrů a hmotnosti ,než je povoleno pro jednotlivé druhy dopravy (dle podmínek jednotlivých dopravců ) je cena dopravy navýšena, obvykle o 120,- Kč ( v některých případech může i více ) nebo je nabídnut jiný druh dopravy . Zákazník bude vždy informován.

Zboží je vždy doručováno za první uzamykatelné dveře. V případě těžších zásilek u KFOBCHOD dopravy ( naší dopravy )vám bude zboží dopraveno za první uzamykatelné dveře na dodací adresu, v případě zásilek se kterými nejde standardně manipulovat je potřeba zajistit součinnost na straně zákazníka ( technická pomoc apod. ).Další případná manipulace je možná vždy pouze po dohodě s řidičem.Zboží rozváží většinou jeden řidič,proto pro případnou pomoc u těžších zásilek je potřeba,aby si zákazník zajistil pomocníka.

V některých případech u těžších zásilek, se kterými nejde běžně manipulovat a v případě neskladných zásilek a zásilek větších rozměrů, bude cena dopravy navýšena minimálně o 120,- Kč, nebo bude nabídnut jiný druh dopravy. U všech zásilek nad 100kg bude nutno domluvit cenu a způsob dopravy ,  pouze platba předem, PayU nebo PaySec.  V případě překročení povolených rozměrů a dobírkové ceny u služby OSOBNÍ ODBĚR-Výdejní místo  HeurekaPoint bude dohodnut jiný způsob dopravy a navýšena cena dopravy dle zvoleného druhu dopravy.

Žádnou s druhů dopravy a platby nelze nárokovat, nelze nárokovat ani nabízené služby jednotlivých druhů dopravy . Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dopravce, zákazník o tom bude informován.

Při platbě předem na účet  vám údaje pro úhradu zašleme e-mailem (proforma faktury) , zboží ( skladem dostupné) vám bude doručeno až po připsání peněz na náš účet. Je potřeba co nejdříve zaslat platbu na náš účet, abychom mohli co nejrychleji zboží expedovat.

Většina zásilek je  expedována a předána dopravci v co nejkratším možném termínu , obvykle v rozmezí do 1 - 3 pracovních dnů ,  od  potvrzení objednávky, dle skladových a provozních možností. Ve výjimečných případech nebo kdy zboží není skladem, je lhůta expedice delší. Jak již bylo napsáno zobrazovaná dostupnost zboží je orientační . Prodávající informuje kupujícího o expedici zboží nebo odhadované době dodání a možném prodlení .V některých případech může být také dodací doba ( lhůta) jednotlivých dopravců delší . Prodávající si vyhrazuje právo odchýlit se od dohodnutého termínu dodání .Zboží se doručuje podle podmínek jednotlivých dopravců ( uvedeno v podrobnostech dopravy nebo na stránkách dopravců ).Dopravci doručují na uvedenou adresu a maximálně za první uzamykatelné dveře.

7.3.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění a uhrazení vzniklých nákladů spojených s nepřevzetím zboží dle čl.3.6.a stornopoplatek ve výši 500,-Kč  a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.4.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení obvykle platbou předem na účet.

7.5.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.6.    Potvrzením  (podpisem)  přepravního listu (dodací list přepravce) nebo faktury-dodacího listu, nebo úhradou dobírky nebo jiného dokladu (paragon, apod.), zákazník potvrzuje převzetí zboží uvedené na faktuře nebo jiném dokladu a zároveň potvrzuje kompletnost, správný druh a neporušenost zboží.
  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY  -  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY   (Reklamační řád)

8.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady,  se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku). Na veškeré zboží je poskytována záruční doba stanovená zákonem ( včetně výjimek stanovených zákonem ) . Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Kupujícímu doporučujeme před prvním použitím prostudovat záruční podmínky včetně návodu k použití a následně se těmito instrukcemi důsledně řídit, jinak se vystavuje nebezpečí , že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Nárok pro uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
•Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba

•Není-li zboží v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem zboží.

•Zboží bylo používáno v rozporu s návodem k obsluze a pokynů stanovených výrobcem .

•Porušením ochranných pečetí a nálepek, poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).

•Neodbornou nebo nevhodnou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.

•Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

•Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.

•Opotřebení zboží bylo způsobené jejím obvyklým užíváním, běžnou údržbou výrobku.

•Jedná-li se o spotřební zboží

•Zboží bylo spotřebováno

•Zboží bylo používáno pro jiné účely nebo v jiných podmínkách, než je obvyklé.

•Zboží nelze podle záručního listu identifikovat.

•Poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, nevhodným, prostředím nebo přírodními živly.

•Údaje v záručním listě a dokladech o koupi se liší od údajů uvedených na zboží.

•Reklamace se nevztahuje na nevyhovující požadavky na hardware a software u počítačových her, programů, atd. (jsou uvedeny vždy na obalu), pokud byl u nich porušen původní obal. Zákazník je povinnen si tyto požadavky ověřit před nákupem, pokud nejsou uvedeny v popisku produktu, tak  dotazem prodávajícímu, emailem nebo telef., tyto informace jsou také dostupné na internetu.

•Reklamace se také nevztahuje na nevyhovující požadavky na hardware a software u digitálních produktů, pokud byl produkt již odeslán zákazníkovi, zákazník je povinnen si tyto požadavky ověřit před nákupem např. dotazem prodávajícímu (emailem, telef.), na internetu, atd.

•Reklamace se také nevztahuje na dodání jiného nežli objednaného zboží, pokud byl porušen jejich původní obal (týká se hlavně pc a konzolových her, počítačových a jiných programů, atd.). Zákazník je povinnen před porušením obalu překontrolovat zboží, po té nelze reklamaci uznat.

•Reklamace parametrů,konfigurací, obalu a vlastností nemůže být akceptována, zákazník je povinnen v případě jakýchkoli pochybností si je ověřit.

Dále prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem a používáním prodaného zboží, za opotřebení zboží (nebo jejích dílú) způsobené jejím obvyklým používáním, ani za částečné nebo úplné spotřebování. Dále prodávající nepřebírá odpovědnost za funkční vlastnosti, za škody způsobené neodborným používáním a neodbornou montáží, vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.

U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kratší životnost výrobku nelze  považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Při prodeji zboží s uvedenou expirační dobou na obale, uvedeným způsobem uskladnění nebo dalšími nároky, se řídíme datem expirace, způsobem uskladnění apod., záruční doba končí uplynutím expirační lhůty na obale. V případě reklamace již otevřeného zboží nebo  částečně spotřebovaného zboží se reklamace posuzuje individuálně , záleží na různých okolnostech ( uskladnění , kolik bylo spotřebováno, jak dlouho se používalo apod. ).

Při prodeji krmiv pro zvířata - vzhledem k charakteru krmiv, jež je zbožím podléhajícím zkáze se specifickými nároky na uskladnění se řídíme datumem expirace a způsobem uskladnění,záruční doba skončí
nejpozději uplynutím expirační lhůty uvedené na obalu.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČ). Záruka je v tomto případě 1 rok.

8.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.3.      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď odstranění vady její opravou nebo  může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci;  není-li to povazy vady neúměrné může požadovat výměnu zboží nebo jen výměnu určité části, pokud se vada týká pouze určité části. Neníli oprava nebo výměna věci možná, může na základě odstoupení od smlouvy požadovat vrácení kupní ceny. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou (vadě) věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8.4.      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle § 2166 uvedena jiná osoba určená k opravě (autorizovaný servis), která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Využití autorizovaného servisu doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Důležité upozornění: Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat, přijatých k reklamaci. Proto si data zazálohujte a zařízení předávejte k reklamci bez těchto důležitých dat.

Autorizovaný servis lze zjistit na adrese : www.najdiservis.cz nebo na tel. : 732761415 ( od 15,00 – 18,00 hod ). Potřebujete-li tedy uplatnit záruční opravu , obracejte se na autorizovaná servisní střediska.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Reklamace vyřizovaná s námi - nejdříve je potřeba nás kontaktovat emailem na: reklamace@kfobchod.cz, info@kfobchod.cz  nebo tel. č. 732761415.

Po předchozí domluvě ( ohledně postupu reklamace ) a následném potvrzení z naší strany, že reklamovaný produkt máte zaslat - reklamovaný produkt zašlete spolu s těmito náležitostmi:

- reklamovaný produkt v kompletním stavu (s veškerým příslušenstvím, tak jak bylo zakoupeno),

- doklad o koupi (faktura),

- reklamační list (s uvedením jména, adresy, e-mailu, tel., čísla faktury a objednávky, názvu reklamovaného produktu a popisu závady.

na naši adresu :    Karel Fischer - KFOBCHOD.cz

                          Mansfeldova 788

                          198 00  Praha 9

Zákazník ručí za správnost jím uvedených uvedených údajů v reklamačním listě. A podpisem v reklamačním listě nebo jen podáním reklamace zákazník souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním řádem a uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů.

Bez těchto náležitostí a předchozí domluvy nelze zboží k reklamaci přijmout a  zboží Vám bude na vaše náklady vráceno zpět nebo se domluvíme na dalším postupu . Lhůta pro vyřízení reklamace vám začne běžet až po dodání veškerých náležitostí. V každém případě zboží doporučujeme pečlivě zabalit, aby nedošlo k jeho poškození a pojistit. Neručíme za poškození nebo ztrátu během přepravy. Zboží zašlete doporučeně, na vlastní náklady, na naší výše uvedenou adresu .Reklamované zboží nezasílejte ani nenoste na naší adresu(pouze fakturační adresa) bez předchozí domluvy a následného potvrzení z naší strany.V případě že tak učiníte  zboží nebude převzato a bude vám vráceno na vaše náklady zpět. Zboží nezasílejte ani na dobírku, bude vráceno na vaše náklady zpět.

V případě, předání  reklamovaného  zboží  prodávajícímu nebo autorizovanému servisu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojistěna.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od následujícího dne od doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě a končí vyrozuměním o vyřízení reklamace zákazníkovi emailem, SMS nebo telefonicky.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Běh lhůty může být pozastaven v případě nedodání veškerých podkladů potřebných pro vyřízení reklamace až do doby dodání veškerých podkladů. Prodávající je povinnen si je od kupujícího vyžádat.

Prodávající vydá kupujícímu pomocí emailu potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje (zasláno na email zadaný zákazníkem). Dále prodávající vydá kupujícímu pomocí e-mailu nebo SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Reklamace je vyřízená momentem zaslání informace (potvrzení) o vyřízení reklamace, na email zadaný zákazníkem nebo na email ze kterého s námi komunikuje ohledně reklamace. Reklamace může být také vyřízena momentem telefonického oznámení nebo SMS zprávy o vyřízení reklamace, na udané telefonní číslo zákazníka. Reklamace může být také vyřízena momentem zaslání tohoto vyřízení reklamace, na udanou adresu zákazníka. V případě zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Toto  se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

V případě nepřevzetí reklamovaného zboží do 60 dnů od podání reklamace je prodávající oprávněn účtovat poplatek za uskladnění při výdeji reklamace. Při nevyzvednutí do 6 ti měsíců bude zboží zlikvidováno.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.      Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží,popisků,atd.) jsou chráněny autorským právem.  Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit  zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Upozornění :

Prodej elektronických cigaret a veškerého příslušenství se řídí protikuřáckým zákonem: !!! Zákaz prodeje osobám mladším 18 ti let !!! = Kupující objednáním, souhlasem s obchodními podmínkami a dokončením takovéto objednávky ( elektronické cigarety a veškeré příslušenství )se zavazuje a potvrzuje, že je starší 18 ti let.  !!! Při nákupu takového zboží nutno uvést u jména, komu bude zboží doručeno , také rok narození , pro kontrolu dopravce , že je Vám více jak 18 let !!!

Elektron.cigarety a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí. Nikotin je nevhodný pro těhotné a kojící matky. Elektronické cigarety jsou určeny pouze k inhalaci (kouření) a e-liquidy (náplně) pouze jako náplň elektronické cigarety (inhalátory) při jakékomkoliv jiném užití prodejce ani výrobce nenese žádnou zodpovědnost. Není určeno k vnitřnímu užití!

Prodávající upozorňuje a doporučuje, že u zboží kde je uveden doporučený věk nebo zákaz prodeje do 18 ti let , v popisku, v parametrech nebo na obrázku produktu, se rozumí , že není vhodný pro zákazníky s věkem nižším než je uvedeno, toto zboží je určeno pro zákazníky s uvedeným  věkem. Při neuposlechnutí tohoto upozornění a doporučení ze strany zákazníka , prodávající nenese odpovědnost za prodej tohoto zboží zákazníkovi s věkem nižším než je uvedeno u doporučeného věku, ani nenese odpovědnost za žádné vzniklé ani následné  škody,za ušlý zisk,vynaložené náklady a další škody.

9.3.      Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.4.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za nepřesnosti a chyby.

9.5.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé,nepřímé nebo jiné následné škody, vzniklé použitím informací z webových stránek prodávajícího nebo odkazovaných stránek, vzniklé zasláním zboží e-mailem, v případě zásahu třetích osob do tohoto emailu nebo jakouko-li chybou při zaslání zboží e-mailem,  včetně ušlého zisku,vynaložených nákladů a ostatních škod. Prodávající nenese v žádném případě odpovědnost za ušlý zisk,vynaložené náklady a další škody vzniklé provozem nebo ukončením  či přerušením činnosti.

9.6      Kupující souhlasí, že zboží kupuje na vlastní riziko. Prodejce neodpovídá za nesprávné použití výrobků ani za škody způsobené provozem a používáním prodaného zboží a nenese odpovědnost za zdravotní a jiná rizika spojená s použitím výrobku i nevhodným použitím výrobku.

 

10. PŘÍSPĚVEK NA HISTORICKÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ

10.1.  Od 13.8.2005 platí novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, která přináší změny především ve zpětném odběru elektrozařízení a příspěvku na historické elektrozařízení. Tento zákon se týká všech dovozců, výrobců, ale i prodejců. Prodejci elektrospotřebičů nejsou podle názoru Ministerstva životního prostředí povinni převzít od zákazníka starý spotřebič přímo na prodejně. Povinností maloobchodního prodejce je přesně informovat zákazníka o sběrných místech. Lze mít přímo na prodejně vystavený seznam sběrných dvorů blízko místa prodejny nebo lze tuto informaci pomoci vyhledat na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.env.cz/) nebo na stránkách kolektivních systémů - ELEKTROWIN (http://www.elektrowin.cz/ - domácí elektrospotřebiče), ASEKOL (http://www.asekol.cz/ - elektronika, IT technika), případně REMA (http://www.remasystem.cz/), EKOLAMP (http://www.ekolamp.cz/ - osvětlovací technika), ECOBAT ((http://www.ecobat.cz/ - přenosné baterie).

10.2.  V rámci novelizace zákona musí dovozce nebo výrobce účtovat tzv. recyklační příspěvek vybíraný na historická elektrozařízení. Tato částka je určená k financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění použitého elektrozařízení pocházejícího z domácnosti, které bylo uvedeno na trh do 13. 8. 2005. Je tedy určen i na zpětný odběr a další nakládání s použitým elektrozařízením uvedeným na trh dnes již neexistujícími výrobci, dovozci, prodejci apod.

10.3.  Dovozci a výrobci mají možnost výši příspěvku uvádět na svých dokladech. Předpokládá se, že každý výrobce tuto možnost využije. Konečná cena výrobků již zahrnuje recyklační příspěvek, příspěvek není uváděn odděleně.

 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  Provozovatel internetového obchodu KFOBCHOD.cz  je registrovaným správcem osobních údajů.

11.2.  Kupující nebo zaregistrovaný uživatel eshopu KFOBCHOD.cz , uděluje souhlas se zpracováním těchto svých kontaktních , osobních údajů: jméno a příjmení,adresa bydliště,jméno firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, ip adresa, rok narození (u nákupu zboží určeného od 18 let), telefonní číslo a bankovní spojení  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3.  Kupující nebo zaregistrovaný uživatel eshopu uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím.

11.4.  Kupující (zaregistrovaný uživatel ) bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že byl poučen, že své osobní údaje poskytuje dobrovolně.

11.5.  Kupující nebo zaregistrovaný uživatel eshopu KFOBCHOD.cz , uděluje souhlas se zpracováním osobních, kontaktních  údajů kupujícího třetí osobou, jakožto zpracovatelem. Kromě osob dopravujících a předávajících zboží,finančním institucím (banky,úvěrové společnosti,atd.),platebním organizacím (např .AGMO) a systému pro ověření a nahlášení nesolidního zákazníka (Pozornanej.cz ) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje jsou maximálně chráněny před zneužitím. Prodávající neručí za ochranu osobních údajů v případě napadení serveru neznámým pachatelem.

Zákazník souhlasí s tím, aby byl v souvislosti s minimalizací rizik z možné ztráty, proveden dotaz na server www.pozornanej.cz, ohledně jeho solidnosti, jako klienta elektronického obchodu. Předávána jsou data v rozsahu IP adresa, jméno, příjmení, firma, IČ, ulice, město, PSČ, e-mail, telefon. Tyto údaje slouží pouze pro ověření a nejsou žádným způsobem ukládána nebo archivována.

Zákazník dále souhlasí s tím, že v případě nevyzvednutí objednané zásilky a neuhrazení způsobené škody tímto vzniklé, může být tento případ předán/postoupen (včetně jeho osobních údajů) a evidován v systému www.pozornanej.cz společnosti GlobeWeb Czech s.r.o., případně předán dalším orgánům.

11.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

11.8.  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 11.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

° požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

° požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

11.9.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.10.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující souhlasí, že cookies mohou být předávány třetím osobám pro marketingové účely.

11.11.  Na základě zákona č. 480/2004 Sb, kupující dokončením a odesláním objednávky nebo registrovaný uživatel eshopu KFOBCHOD.cz, registrací v eshopu KFOBCHOD.cz , souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího nebo zaregistrovaného uživatele eshopu KFOBCHOD.cz  a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího nebo zaregistrovaného uživatele  eshopu KFOBCHOD.cz . Tento souhlas může kupující nebo zaregistrovaný uživatel zrušit písemným doručením na adresu prodávajícího nebo emailovou adresu prodávajícího (do předmětu uvést - Nezasílat obchodní sdělení). Odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení, může zákazník nebo registrovaný uživatel i v průběhu zasílání zpráv, kliknutí na odkaz na konci zprávy.

Kupující momentem dokončení a odeslání objednávky nebo registrovaný uživatel eshopu KFOBCHOD.cz registrací,  uděluje souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních, kontaktních údajů kupujícího prodávajícím a třetími osobami, kterými jsou dopravní a spediční služby předávající zboží, finanční instituce (banky,úvěrové společnosti,atd.), platební organizace (např .AGMO,platební brány) a systém pro ověření a nahlášení nesolidního zákazníka (Pozornanej.cz ).

11.12. Ochrana osobních údajů při nákupu na splátky

Pokud zákazník zvolí úhradu ceny objednaného zboží spotřebitelským úvěrem, souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté prodejci za účelem uzavření kupní smlouvy, mohou být zpracovávány i společností Home Credit a.s., Moravské nám. č. 249/8, 602 00 Brno, pro účely vyplnění formuláře žádosti o úvěr, případně dalších souvisejících dokumentů na www. stránkách společnosti Home Credit a.s. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

12. DORUČOVÁNÍ

12.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpis

13.2.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

13.3    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kfobchod.cz. Informaci o vyřízení stížnosti      kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

13.4.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

13.5    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13.6.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13.7.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.8.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.9.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Momentem objednání a odeslání objednávky  nebo  zaregistrováním uživatele  přijímá kupující nebo zaregistrovaný uživatel eshopu KFOBCHOD.cz ,  veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky nebo registrace a zároveň akceptuje platnou vyši ceny objednaného zboží uvedenou v objednávce , nebylo-li prokazatelně dohodnuto jinak. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Zároveň kupující nebo registrovaný uživatel eshopu KFOBCHOD.cz  stvrzuje , že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi ve všech bodech souhlasí.

 

14.  Kontaktní údaje prodávajícího:

 

Provozovatel : Karel Fischer  - KF OBCHOD.cz /  KFOBCHOD.cz

Sídlo : Praha 9,Mansfeldova 788 (pouze fakturační a kontaktní adresa, zde není  provozovna, ani sklad a není zde možný osobní odběr !!)

IČO: 67646441

Zapsán v živnostenském rejstříku u MČ Praha 14,pod č.j.:UMCP14-ŽO/10/731/TOZ/3

 

Bankovní spojení:

Česká spořitelna,číslo účtu: 0735430183/0800

 

Veškerý kontakt s provozovatelem ( dotazy, objednávky, reklamace, apod.)  telefonicky nebo e-mailem :

Telefonní kontakt :  732 761 415

E-mail : info@kfobchod.cz

 

V Praze dne 1.5.2017                        Změna obchodních podmínek vyhrazena. 

 

Obchodní podmínky od 1.5.2017                         Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ...

Obchodní podmínky od 1.3.2017

Obchodní podmínky do 28.2.2017

Obchodní podmínky od 1.1.2014